21 februarie 2024

TR News

Stiri din Teleorman

Angajări la Spitalul Județean Spitalul TBC din Roșiorii de Vede face angajări Spitalul Județean de Urgență din Alexandria face angajări spitalul judetean de urgenta alexandria

Spitalul Județean de Urgență din Alexandria face angajări

Spitalul Județean de Urgență din Alexandria face angajări. În această lună sunt programate concursuri de ocupare a mai multor posturi de asistenți medicali.

Spitalul Județean de Urgență din Alexandria angajează asistent medical principal

Unul dintre concursuri se va organiza pentru ocuparea unui post de asistent medical principal.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical principal. Postul este în cadrul Serviciului Anatomie Patologică.

Cei care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească mai multe condiții. În primul rând, să aibă cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene. Să cunoască limba română, scris și vorbit. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează și să aibă studii corespunzătoare.

În plus, aspiranții la postul de asistent medical principal trebuie să fie absolvent al şcolii postliceale, specialitatea laborator. Trebuie să aibă grad principal în specialitatea laborator și certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Județean din Alexandria.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 ianuarie, cu începere de la ora 10:00. Data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Spitalul din Alexandria mai are nevoie și de trei asistenți medicali debutanți

Cea mai mare unitate spitalicească din Teleorman mai angajează și trei asistenți medicali debutanți.

Două din aceste posturi se adresează asistenților medicali din cadrul Laboratorului de analize medicale al spitalului. Celălat post vacant este în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală al spitalului.

Pentru nici unul din cele trei postrui vacante nu este necesară vechimea. Cei care doresc să ocupe unul din aceste posturi trebuie să fie absolvenți ai unei școli postliceale, cu specializarea necesară postului și să dețină certificat de membru eliberat de O.A.M.O.M.A.M.R.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi vor conține mai multe documente. Printre acestea, cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției. Dosarul trebuie să mai conţină şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, cazierul judiciar şi adeverință medicală care să ateste starea de sănătate.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 18 ianuarie, începând cu ora 10:00. Data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Cei care doresc mai multe informaţii, le pot obţine şi de la sediul Spitalului Judeţean din Alexandria.