Noi angajări la Jandarmeria Teleorman

Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman organizează concurs de recrutare din sursă externă. Concursul este pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II (psiholog) din cadrul Compartimentului psihologie, post prevăzut cu studii superioare.

” În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman organizează concurs cu recrutare din sursă externă pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II (psiholog) – compartimentul psihologie, post prevăzut cu studii superioare”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Inspectoratul Județean de Jandarmi.

Dosarul de recrutare trebuie să conțină mai multe documente

Teleormănenii interesați de acest post trebuie să-și întocmească un dosar de recrutare, care să cuprindă cererea de înscriere şi CV, copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (se prezintă însoţite de documentele originale sau de copii legalizate ale acestora, pentru certificare), copii ale atestatului de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, copii ale actului de identitate şi dacă este cazul, livretului militar, copii ale carnetului de muncă sau documente justificative ale vechimii în muncă şi în specialitate, copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului, cazierul judiciar și caracterizarea de la ultimul loc de muncă.

Dosarul trebuie să mai conțină, de asemenea, trei fotografii color 3 x 4 cm, două fotografii color 9 x 12 cm, fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Recrutarea se va face în mai multe etape

Prima etapă, pentru cei interesați, este depunerea cererilor de înscriere la concurs. Aceasta se face până la data de 25 noiembrie 2016, ora 16:00.

Cererile se depun numai personal de către candidaţi, până la data şi ora menţionată, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman, Serviciul Resurse Umane.

Urmează testarea psihologică. Data, ora şi locul susţinerii acesteia vor fi comunicate în timp util, prin afişare pe pagina de internet şi la avizierul inspectoratului, în funcţie de planificarea de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

Depunerea dosarelor se primesc pana pe 12 decembrie

Apoi, depunerea dosarelor de recrutare ale candidaţilor, până la data de 12 decembrie 2016, ora 16.00. Dosarele de recrutare, în volum complet, se depun numai personal de către candidaţi, până la data şi ora menţionată, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman, Serviciul Resurse Umane.

Urmează verificarea dosarelor de recrutare ale candidaţilor și afişarea rezultatelor verificării dosarelor de recrutare ale candidaţilor, pe pagina de internet şi la avizierul inspectoratului, pe data de 15 decembrie 2016.

Testul scris va avea loc în data de 19 decembrie

Și, în final, testul scris, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2016, începând cu orele 10.00, la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, Bucureşti.

Relaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman, Serviciul Resurse Umane, telefon 0247/311055, interior 24535, fax 0247/310415, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *