20 iunie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

angajări

Angajări la Consiliul Județean Teleorman. APIA și Direcția Agricolă fac și ele angajări

Angajări la instituțiile publice din Teleorman. Mai multe posturi sunt scoase, în această perioadă, la concurs.

Angajări la Consiliul Județean

Consiliul Județean Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice. Aceasta sunt inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Administrare drumuri județene, inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Lucrări de întreținere și investiții pe drumurile județene, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Achiziții publice și inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Achiziții publice. Toate posturile vacante sunt în cadrul Direcției Dezvoltare locală.

Cei care doresc să se înscrie la concurs trebuie să fie absolvenți de studii superioare în domeniul științe inginerești.

Pentru postul de inspector asistent este necesară o vechime de 1 an, iar posturile de debutanți nu necesită experiență.

Concursul se va organiza pe data de 16 august, de la ora 10:00, proba scrisă și pe 22 august, ora 10:00, interviul.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Consiliului Județean Teleorman. Relații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Teleorman, Biroul Resurse Umane și Monitorizare Funcții Publice – cam.115 și la telefon: 0247/311.201, interior 412.

Și Direcția pentru Agricultură face angajări

Direcția pentru Agricultura Județeană Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor funcții publice. Este vorba despre consilier, clasa I, gradul profesional debutant, Serviciul Implementarea Politicilor și Strategiilor în Agricultură, consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate și consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Serviciului monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață, auditor, clasa I, gradul profesional superior.

Cei interesați de aceste posturi trebuie să aibă studii universiare de licență în domenii precum agronomie sau financiar-contabil.

În plus, sunt necesare și cunoștințe de operare pe calculator, dovedite cu diplomă sau atestat.

Concursurile se vor organiza pe data de 5 septembrie, de la ora 10:00, proba scrisă și pe 7 septembrie, ora 10:00, interviul.

Detalii privind condițiile specifice ți bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.directiaagricolateleorman.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. C-tin Brâncoveanu nr. 73, telefon 0247-315-580.

Angajări și la APIA

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice, după cum urmează:

1. Centrul Local Roșiorii de Vede – consilier clasa I, grad profesional principal;
2. Serviciul economic, recuperare debite, resurse umane – consilier clasa I, grad profesional debutant;
3. Centrul Local Alexandria – consilier clasa I, grad profesional debutant;
4. Serviciul Măsuri Specifice – consilier clasa I, grad profesional debutant.

Data limită de depunere a dosarelor este 27 iulie. Proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 16 august, cu începere de la ora 10:00. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în Alexandria, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 73 și la telefon 0752/277891.