12 aprilie 2024

TR News

Stiri din Teleorman

Fermierii se „școlesc”! „Campionii” au fost invitați la Consiliul Județean Teleorman

6500 de fermieri din întreaga țară au fost instruiți în cadrul proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienți”. La evenimentul de încheiere a proiectului, organizat la Consiliul Județean Teleorman, au participat fermieri desemnați ca modele de bune practici agricole.

S-a încheiat cu succes un proiect de instruire a 6500 de fermieri din întreaga țară. Accentul s-a pus pe producția vegetală și animală, în scopul protejării apelor subterane și de suprafață de poluarea cu nitrați.

La evenimentul de încheiere a proiectului, organizat la Consiliul Județean Teleorman, au participat fermieri desemnați ca modele de bune practici agricole, însoțiți Daniel Botănoiu, Consilier de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului României și președinte al Asociației Fermierilor din România (AFR), împreună cu ing. Ion Cioroianu, prim-vicepreședinte al AFR.

Proiectul, finanțat de Banca Mondială și implementat în perioada 2019-2023 de către AFR, membru al federației PRO AGRO, a avut ca scop principal reducerea poluării cu nutrienți în toate cele 3 regiuni ale țării: Moldova+Dobrogea, Muntenia+Oltenia, Transilvania+Banat+Crișana+Maramureș.

Potrivit președintelui CJ Teleorman, Adrian Gâdea, „rezultatele proiectului au fost remarcabile, cu implicații pozitive atât pentru mediu, cât și pentru consumatorii finali”.

Prin adoptarea practicilor agricole responsabile, fermierii au contribuit la protejarea calității apelor și a mediului înconjurător, asigurând în același timp producerea unor alimente sănătoase și curate pentru comunitate.

Această inițiativă reprezintă un exemplu elocvent al colaborării eficiente între sectorul agricol, autorități și organizații neguvernamentale în vederea promovării unui mediu mai curat și a unei agriculturi sustenabile în România.

Prin urmare, succesul acestui proiect nu numai că subliniază angajamentul fermierilor pentru practici agricole durabile, dar și evidențiază importanța colaborării interinstituționale în promovarea unui mediu sănătos și a unei agriculturi responsabile.