29 noiembrie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

ANL

Dorești o locuință ANL? Dosarele depuse pentru obținerea unei locuințe trebuie actualizate

Tinerii din Alexandria care mai speră la o locuință ANL și care au depus dosare trebuie să se prezinte de urgență la sediul Primăriei Alexandria pentru actualizarea dosarului. Nu înțelegem graba reprezentanților Primăriei Alexandria în condițiile în care în ultimii ani nu a mai fost construit nici un bloc de acest gen.

Reprezentanții Primăriei Alexandria îi așteaptă pe tinerii care au depus dosare pentru o locuință ANL să-și actualizeze dosarele. Acest lucru trebuie făcut până la sfârșitul acestui an. Din documente trebuie să reiasă că doritorii unei locuințe ANL îndeplinesc mai multe cristerii restrictive.

În prmul rând, este vorba despre o declarație notarială din care să reiasă că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte personae aflate în întreținerea acestuia–trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate. Dosarul trebuie să conțină o copie a contractului de muncă pentru titularul solicitării, dar și o adeverință din care sa reiasă cătitularul cererii își desfășoară activitatea pe raza municipiului Alexandria, pentru titularul de cerere. De asemenea, o adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru major al familiei. Nu în ultimul rând, copie C.I. pentru titularul dosarului și/sau orice modificare intervenită de la dosarul inițial depus până în prezent.

Programul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii“ a fost lansat de ANL în anul 2001. Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile publice locale, beneficiarii fiind tineri între 18 şi 35 de ani, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuinţă.

Locuinţele ANL pot fi achiziţionate, după o perioadă de închiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin programul „Prima Casă“ sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii.

Pentru alte relații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.