11 decembrie 2023

TR News

Stiri din Teleorman

consiliul judetean teleorman

Consiliul Județean Teleorman face angajări

Consiliul Județean Teleorman face angajări. Dacă doriți să lucrați în administrația publică și aveți studiile necesare, Consiliul Județean organizează, în perioada următoare, concursuri pentru ocuparea mai multor posturi.

În total, la Consiliul Județean Teleorman sunt vacante, în acest moment, opt posturi vacante. Se caută șef birou, inspectori, șefi serviciu și consilieri.

Consiliul Județean Teleorman angajează șef birou

Cel mai solicitant post este cel de șef birou în cadrul Biroului Buget, venituri şi cheltuieli -Direcţia Economică, buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman. Cei care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în ramura ştiinţe economice, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. De asemenea, este nevoie de cunoştinţe de operare/programare pe calculator și de cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice trebuie să fie de minimum 2 ani.

Concursul se va organiza pe data de 10 februarie. De la ora 09:00 va avea loc proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC. La ora 10:00 va începe proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Concurs pentru ocuparea unor posturi de inspector

Dacă nu aveți vechimea și studiile necesare pentru postul de șef birou, vă puteți înscrie la consursul de ocupare a funcției de inspector.

Consiliul Județean Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de inspector. Unul dintre ele, inspector, clasa I, grad profesional superior, este în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate – Direcția Economică, Buget-Finanțe. Celălalt, este de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Financiar Contabilitate – Direcția Economică, Buget-Finanțe.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 9 februarie, de la ora 10:00, iar interviul, pe 13 februarie, cu începere de la ora 15:00.

Alte două posturi, de șef serviciu

Consiliul Județean Teleorman organizează, de asemenea, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de șef serviciu II la Serviciul fonduri structurale şi de coeziune și de şef serviciu II la Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră.

Concursul are loc pe 6 februarie, ora 10:00, proba scrisă și pe 8 februarie, ora 15:00, interviul.

În plus, mai sunt vacante alte trei posturi. Două dintre ele, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare şi monitorizare funcţii publice din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe. Celălalt post este de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Biroul resurse umane, salarizare şi monitorizare funcţii publice din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe.

Pentru ocuparea acestor posturi se organizează concurs în data de 25 ianuarie, ora 10:00, proba scrisă și pe 27 ianuarie, ora 15:00, interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile și accesând pagina oficială a Consiliului Județean Teleorman. Relații suplimentare se obțin la sediul instituției din Alexandria, strada Dunării nr. 178, Biroul Resurse Umane și Monitorizare Funcții Publice – cam. 115 și la telefon: 0247/311.201, interior 309.