11 decembrie 2023

TR News

Stiri din Teleorman

Scăpăm de o taxă! Eliberarea cazierului judiciar nu se mai plătește

Taxa de 10 lei pentru cazier judiciar nu se mai plăteşte. Prevederea intră în vigoare de la 1 februarie. Mai mult, scăpăm și de cele două drumuri pe care trebuia să le facem la Primărie pentru achitarea sumei de 2 lei și la Finanțe pentru cei 8 lei.

Începând cu 1 februarie 2017, se elimină taxa de 10 lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. Prevederea este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Te-ar putea interesa DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI FACE ANGAJĂRI. CINCI POSTURI, SCOASE LA CONCURS

Obținerea certificatului de cazier judiciar de persoana fizică

Astfel, de la 1 februarie cei interesaţi trebuie să depună personal o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă, motivată, la orice subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar, aceasta fiind însoţită de un act de identitate, fără să mai fie necesară achitarea taxei şi prezentarea dovezii.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele interesate pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.

Cererea trebuie însoțită de actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate).

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României”, se arată într-o informare a Poliției Teleorman.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România. Documentul este valabil 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Obținerea certificatului de cazier judiciar de persoana juridică

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul județului Teleorman eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să facă dovada calității, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român).

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente: dovada calității de persoană juridică; dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante; copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.