29 noiembrie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

Adopțiile în România se vor putea face mai ușor

Adopțiile în România se vor putea face mai ușor dacă un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii privind procedura adopției va fi votat de parlamentari.

Au început dezbaterile pe acest proiect

În acest sens, au început deja dezbaterile în Camera Deputaților.

”Am început dezbaterile în Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției. În urma unor analize sistematice a cauzelor care determină dificultăți în procedurile de adopție, s-a căutat identificarea soluțiilor care să conducă la eliminarea acestor greutăți. Ca atare, proiectul de lege pe care îl avem în dezbatere conține propuneri de modificare și completare a normelor legale care reglementează adopția la momentul actual”, explică unul din membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, Violeta Răduț.

Adopțiile în România se vor putea face mai ușor

Printre propunerile parlamentarilor se află, de exemplu, introducerea unor dispoziții care să asigure celeritate în dobândirea și menținerea statutului de copil adoptabil. Este clarificată situația copiilor care au împlinit 14 ani, precum și a fraților care nu pot fi separați, dacă unul dintre ei a împlinit 14 ani. Atestatul de persoană/familie aptă să adopte are valabilitate de 5 ani (față de 2, în prezent). Se va elimina obligativittatea legalizării unor documente (certificatele de naștere/căsătorie, care se anexează cererii de încuviințare a adopției). Se vor acorda noi stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta.

Se vor acorda bani pentru recuperare medicală

De asemenea, familia adoptatoare beneficiază, pentru fiecare copil adoptat, de o sumă fixă de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare medicală, psihologică sau de altă natură și a căror nevoie a fost stabilită de un medic, psiholog sau asistent social.