7 decembrie 2022

TR News

Stiri din Teleorman

A reînceput campania „Teleorman, județ curat”

Gunoiul provenit din gospodăriile cetăţenilor sau din unităţile economice, atâtea câte mai sunt, este aruncat la întâmplare, îndeosebi la periferia comunelor şi satelor componente, constituindu-se ca o pată greu de şters de pe obrazul edililor locali. La capătul uliţelor, pe firul apelor, de-a lungul drumurilor comunale şi chiar judeţene sunt depozitate resturi menajere, gunoi de grajd, sticle şi folii de plastic etc. Iar o astfel de situaţie, din păcate, se regăseşte şi în zonele din vecinătatea celor cinci municipii şi oraşe teleormănene, deşi administraţiile acestora plătesc anual din bugetele proprii sume foarte mari de bani pentru serviciile locale de salubritate.

Prin campania ”Teleorman, județ curat” se urmărește colectarea, cu ajutorul voluntarilor din UAT-urile participante, a deșeurilor municipale depozitate ilegal, dar și de a minimiza poluarea apelor, solului și subsolului și totodată de a conștientiza, educa și informa cetățenii județului despre importanța selectării la sursă a deșeurilor în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a județului, printr-un mediu cât mai sănătos pentru generațiile viitoare.

”Mă bucur că foarte multe primării din județ au răspuns favorabil campaniei de ecologizare organizată în acest an de Instituția Prefectului Teleorman. Îi felicit pe primarii care au înțeles că partidele și culorile politice n-au nicio legătură în acțiuni de acest fel”, spune prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure.

Campania de ecologizare este inițiativa Instituției Prefectului Județul Teleorman, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, SC Polaris M Holding SRL și SC ECO SUD SA, operatorii Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Teleorman. Ea se desfășoară până pe 21 aprilie 2022.

La data de 20 aprilie 2022, zona municipiului Turnu Măgurele, cu participarea următoarelor UAT-uri: municipiul Turnu Măgurele și comunele Beciu, Ciuperceni, Crângu, Dracea, Islaz, Lisa, Lița, Lunca, Plopii Slăvitești, Putineiu, Saelele, Salcia, Seaca, Segarcea, Slobozia Mândra, Traian și Uda Clocociov.

Iar la data de 21 aprilie 2022, zona orașului Zimnicea și orașului Videle, cu participarea următoarelor UAT-uri: orașul Zimnicea, orașul Videle și comunele Bragadiru, Bujoru, Cervenia, Conțești, Fântânele, Frumoasa, Izvoarele, Năsturelu, Piatra, Pietroșani, Smârdioasa, Suhaia, Viișoara, Blejești, Botoroaga, Cosmești, Crevenicu, Drăgănești Vlașca, Gălăteni, Gratia, Mereni, Moșteni, Poeni, Purani, Sârbeni, Scurtu Mare, Siliștea, Talpa, Tătărăștii de Jos, Tătărăștii de Sus și Trivalea Moșteni.

Pentru deșeurile colectate, cei doi operatori asigură gratuit, colectarea, transportul, sortarea și depozitarea acestora.