22 octombrie 2020

TR News

Stiri din Teleorman

rezultate bacalaureat 2017

9 elevi din județul Teleorman au reușit să obțină media maximă la examenul de Bacalaureat 2019

9 elevi din județul Teleorman au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat cu media 10. Trei sunt din Alexandria, tot atâția și din Turnu Măgurele, în Roșiorii de Vede este vorba despre două persoane, iar una singură este din Zimnicea.

9 elevi din județul Teleorman au reușit să obțină media maximă la examenul de Bacalaureat 2019

După o săptămână de foc în care au fost nevoiţi să susţină ”examenul maturităţii”, mulți elevi teleormăneni pot răsufla ușurați. Rezultatele parţiale ale examenului de Bacalaureat 2019 au fost afișate. 9 eleve din județul Teleorman au reușit performanța de a obține media maximă la examenul din acest an.

Media 10 la Bacalaureat 2019

Este vorba despre :

BOBE RALUCA VALENTINA – COLEGIUL NAŢIONAL “UNIREA” TURNU MĂGURELE

BUICĂ ADELINA-PATRICIA – COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” ALEXANDRIA

FLOREA LAURA-MIHAELA – COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” ALEXANDRIA

MĂICAN ANCA – COLEGIUL NAŢIONAL “UNIREA” TURNU MĂGURELE

NEAGOE ANCA ANDREEA – COLEGIUL NAȚIONAL “ANASTASESCU” ROȘIORI DE VEDE

OLTEANU CRISTINA ANDREEA – COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA

SURDU ADELINA GEORGIANA – COLEGIUL NAȚIONAL “ANASTASESCU” ROȘIORI DE VEDE

ȚANCU MIHAELA-ISABELLE – LICEUL TEORETIC ZIMNICEA

VOICA BIANCA ELIZA – COLEGIUL NAŢIONAL “UNIREA” TURNU MĂGURELE.

Vezi aici notele și mediile elevilor din județul Teleorman!

Elevii nemulţumiţi de note pot depune, în aceeaşi zi, contestaţie. Pentru a depune contestaţie pentru nota la Bacalaureat, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

Rezultate Bacalaureat 2019

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Între 9 şi 12 iulie, vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.

Dacă ai fost martorul unui eveniment care poate deveni o știre contactează Redacția TRnews.ro pe WhatsApp la: 0785.88.88.58 – doar text, foto și video.