14 mai 2021

TR News

Stiri din Teleorman

parcare

Se reiau licitaţiile pentru locurile de parcare din municipiul Alexandria

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Alexandria scot la licitație mai multe locuri de parcare. Acestea sunt situate în zona bloc F3.

Primăria municipiului Alexandria,  după expirarea ordonanțelor militare emise privind instituirea stării de urgență și, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță dar, totodată, tinând cont și de normele impuse privind distanțarea socială în vederea prevenirii infestării cu noul SARS–Cov2, a reluat, prin compartimentul de specialitate, procedurile de licitație publică, în scopul închirierii unor copertine, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona bloc F3 pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139, astfel:

pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 42 – 52 în data de 30.06.2020, începând cu ora 11.00;

pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 53 – 63 în data de 30.06.2020, începând cu ora 13.00;

pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 64 – 73 în data de 02.07.2020, începând cu ora 11.00; pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 74 – 82 în data de 02.07.2020, începând cu ora 13.00.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 19.06.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, astfel:

pentru zona bloc F3, pozițiile 42 – 63, până la data de 26.06.2020, ora 16:00

pentru zona bloc F3, pozițiile 64 – 82, până la data de 30.06.2020, ora 16:00.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.