24 octombrie 2020

TR News

Stiri din Teleorman

rezultate bacalaureat 2017

Rezultate Bacalaureat 2017 / Nici un elev din Teleorman nu a obținut nota 10

Nici un elev din județul Teleorman nu a reușit saă obțină nota 10 la Examenul de Bacalaureat 2017. După două săptămâni de foc în care au fost nevoiţi să susţină ”examenul maturităţii”, mulți elevi telormăneni pot răsufla ușurați. Rezultatele parţiale ale examenului de Bacalaureat 2017 au fost afișate.

Rezultatele parţiale pot fi găsite AICI.

În această sesiune 5 elevi teleormăneni au încercat să trişeze şi au fost eliminaţi din sală. Din păcate pentru ei, această tentativă de fraudare le aduce şi alte necazuri. Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului au pierdut dreptul de a susţine examenul în următoarele două sesiuni.

Elevii nemulțumiți de rezultatele exemenului de Bacalaureat pot face contestație

Elevii nemulţumiţi de note pot depune, în aceeaşi zi, contestaţie. Pentru a depune contestaţie pentru nota la Bacalaureat, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

Rezultate Bacalaureat 2017

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.