Posturi vacante în administrația publică din Teleorman

Teleormănenii care vor să lucreze în administrația locală au la dispoziție, în această perioadă, 17 posturi vacante, atât în mediul rural, cât și în orașe și municipii.

Posturile libere, pentru care se vor organiza concursuri de ocupare în perioada următoare, se adresează atât persoanelor cu studii medii, cât și celor cu studii superioare.

Referent la Starea Civilă

Primăria Comunei Pietroșani, de exemplu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Stare Civilă. Pentru a se putea înscrie la concurs, cei interesați trebuie să aibă studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și cunoștințe medii de operare PC. Atât proba scrisă a concursului cât și interviul se vor desfășura pe 17 octombrie 2016, cu începere de la ora 10:00.

Consilier Registrul Agricol

Primăria Comunei Drăgănești Vlașca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Registrul Agricol. Candidații la concurs trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă și să fi absolvit un curs de specialitate pentru utilizarea computerului pentru care deţine un atestat. Termenul limită de depunere a dosarelor este 5 octombrie. Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 7 octombrie 2016, cu începere de la ora 10:00, iar interviul are loc pe 19 octombrie 2016, de la ora 11:00.

Încasatori piață

Primăria comunei Smârdioasa caută 7 încasatori piață cu un sfert de normă și o jumătate de normă, cu studii generale sau medii absolvite. Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 2 octombrie, iar proba scrisă și interviul vor avea loc pe 4 octombrie, cu începere de la ora 10:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii. După caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și un curriculum vitae.

Posturi vacante sunt și în cadrul administrației publice din Alexandria.

Administraţia Domeniului Public Alexandria, spre exemplu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent treapta I A, singura condiție specifică acestui post fiind diploma de bacalaureat.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 21 septembrie 2016, iar examenul se desfășoară pe 3 octombrie 2016, ora 09:30 – proba scrisă și pe 5 octombrie 2016, ora 09:30 – interviul.

Și Direcția Județeană de Statistică are nevoie de un director executiv adjunct. Concursul de recrutare, în acest caz, este organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Aspiranții la acest post trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 3 ani.

Concursul se va organiza pe data de 04 octombrie 2016, la ora 10:00 – proba scrisă, data și ora interviului urmând a fi comunicate ulterior.

Cei care doresc relaţii suplimentare cu privire la acest concurs, le pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Alte posturi vacante mai sunt la Primăria Comunei Talpa, de şofer microbuz şcolar, treapta I, la Primăria Comunei Bălăci, de muncitor calificat (electrician), la Primăria Comunei Beciu, de asistent comunitar, la Primăria Comunei Ciuperceni, de asistent medical comunitar debutant, sau la Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia, de kinetoterapeut și medic.

Teleormănenii care doresc să ocupe unul din aceste posturi pot obține detalii suplimentare de la instituțiile care organizează concursurile de recrutare.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *