1 decembrie 2022

TR News

Stiri din Teleorman

politia teleorman

Poliția Teleorman angajează 45 de agenți

Noi angajări în poliție. Teleormănenii care au ratat prima serie de angajări făcută de poliție în urmă cu jumătate de an au o nouă șansă să devină agenți. Poliția Teleorman caută 45 de agenți din sursă externă. De această dată sunt puse la bătaie și 10 posturi în mediul urban.

45 de civili teleormăneni vor deveni polițiști. S-a dat startul celei de-a doua tranșă de angajări din sursă externă, în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române.

”Se scot la concurs 45 de posturi, astfel: 9 de agent de siguranță și patrulare în mediul urban, 1 de agent de poliție conductor de câine în mediul urban și 35 de agent ajutor șef de post în mediul rural”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Teleorman.

Depunerea dosarelor

Depunerea dosarelor va avea loc în perioada 03 octombrie – 07 octombrie 2016. Prima ”probă”, evaluarea psihologică va avea loc în perioada 08 – 15 octombrie. Cei care trec de această evaluare vor fi anunțați pe data de 31 octombrie, iar adevăratele probe vor avea loc în luna noiembrie.

Primele sunt testele fizice. Acestea vor avea loc în perioada 07 noiembrie – 11 noiembrie 2016. Proba scrisă are loc în data de 19 noiembrie.

Diplomă de Bacalaureat

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. De asemenea ei trebuie să îndeplinească mai multe condiții. În primul rând să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România.

Să cunoască limba română scris şi vorbit. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apt“ din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs.

Să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani și să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Înălțimea de 1.70 m bărbații și 1,65 m femeile

Doritorii trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,70 m bărbaţi şi 1,65 m femeile și să deţină permis de conducere categoria „B.

Nu pot fi recrutate persoanele care se află în următoarele situaţii:

  1. a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
  2. b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade  profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune dosarul de concurs, în volum complet, până la data de 07.10.2016, ora 16:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman.