24 ianuarie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

Legea pensiilor, violea radut

Inechitățile din Legea pensiilor, eliminate. Vârsta de pensionare pentru unele categorii, redusă cu 13 ani

Inechitățile din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, eliminate. Deputații au adoptat, săptămâna aceasta, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea aliniatului 3 al articolului 169 indice 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu amendamentele propuse de parlamentarul teleormănean Violeta Răduț.

Un proiect mai vechi al deputatului de Teleorman

Inechitățile din Legea pensiilorPropunerea legislativă adoptată ieri de parlamentari este, de fapt, un proiect mai vechi al deputatului Violeta Răduț. Aceasta s-a aflat, în prima parte a acestui an, la Turnu Măgurele, acolo unde s-a întâlnit, împreună cu președintele Comisiei de muncă și protecție socială din Parlament, cu reprezentanții pensionarilor din județ. În urma discuției cu aceștia s-au pus bazele modificărilor la Legea pensiilor.

Inechitățile din Legea pensiilor, eliminate

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 263/2010, urmărindu-se eliminarea interpretărilor ambigue din aplicarea prevederilor Legii nr. 192/2015 cu privire la persoanele care au desfășurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă.

“Mă bucur să fiu printre inițiatorii acestui proiect legislativ, alături de președintele Camerei Deputaților, Liviu Nicolae Dragnea, și Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, proiect care va aduce un zâmbet pe chipul părinților și bunicilor noștri”, spune Violeta Răduţ.

Inechitățile din Legea pensiilorActuala formă a Legii prevede reglementări necesare pentru eliminarea disparităților, neconcordanțelor și inechităților apărute în aplicarea prevederilor legale. Astfel, după articolul 169 indice 1 se introduce un nou articol, articolul 169 indice 2, cu următorul cuprins:

“Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169 indice 1, beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătorești, la stabilirea/recalcularea pensiei aflată în plată sau, după caz, cuvenită la data de 31 decembrie 2015. (2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. (3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018. (4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.

Se reduce și stagiul de cotizare

Noua variantă a Legii pensiilor reduce și stagiul complet de cotizare pentru mai multe categorii.Inechitățile din Legea pensiilor

”art.56 alin.(1) lit.c) – pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale (aviaţia civilă, siderurgie, subteran, risc radiologic, unităţi de transport maritim şi fluvial, foraj sonde de ţiţei şi gaze, etc), reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani şi raportarea pentru calculul pensiei la un stagiu de cotizare de 25 de ani; reducerea stagiului complet de cotizare de la 30 la 25 de ani pentru personalul artistic care a realizat cel putin 20 de ani în locurile de muncă respective”.

De reducerea stagiului de cotizare la 25 de ani, beneficiază şi persoanele înscrise la pensie după anul 2011.