26 octombrie 2020

TR News

Stiri din Teleorman

Direcția pentru Protecția Copilului face angajări.

Angajări la Protecția Copilului Teleorman! Aproape 30 de posturi, scoase la concurs!

Protecția Copilului Teleorman face angajări consistente, în perioada următoare. De la jumătatea lunii iunie, instituția va organiza concurs pentru aproape 30 de posturi.

Patru posturi, de consilieri și inspectori

Pe 19 iunie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de consilier, clasa I, grad profesional superior, inspector, clasa I, grad profesional principal și asistent și referent, clasa III, grad profesional superior. Toate aceste posturi sunt în cadrul Serviciului Economic Financiar-Contabil.

Pentru a se putea înscrie la concurs, doritorii trebuie să aibă diplomă de studii superioare absolvite în domeniul ”științe economice”.

Concursul se va organiza pe data de 19 iunie, cu începere dela ora 10:00, proba scrisă. Interviul se va desfășura pe data de 21 iunie, ora 10:00.

Alte patru posturi, scoase la concurs pe 20 iunie

Pe 20 iunie, Protecția Copilului Teleorman organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Juridic Contencios Resurse Umane și Evaluare Inițială – Compartiment Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul și Evaluare Inițială. Un alt post scos la concurs în aceeași zi este de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Juridic Contencios Resurse Umane și Evaluare Inițială – Compartiment Juridic Contencios. Încă două posturi sunt pentru consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Adopții și Postadopții respectiv inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului și al Comisiei de evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap.

Candidații trebuie să dețină diplomă de licență în domeniul ”științe juridice”.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 20 iunie, ora 10:00, iar interviul va fi pe data de 22 iunie, ora 10:00.

Opt funcții de inspectori și consilieri

Tot Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman organizează concurs de recutare pentru ocuparea altor funcţii publice, după cum urmează:

1 funcţie publică de “inspector, clasa I, grad profesional asistent”, în cadrul Serviciului Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Compartiment Intervenție în Regim de Urgență și Telefonul pentru Semnalarea Cazurilor de Urgență;

1 funcție publică de “inspector, clasa I, grad profesional principal”, în cadrul Serviciului Management de Caz – Compartiment Plasamente de tip Familial;

1 funcție publică de “inspector, clasa I, grad profesional asistent”, în cadrul Serviciului Management de Caz – Compartiment Plasamente de tip Familial;

1 funcţie publică de “consilier, clasa I, grad profesional superior”, în cadrul Serviciului Management de Caz – Compartiment pentru îngrijire de tip rezidențial în domeniul protecției copilului;

1 funcţie publică de “consilier, clasa I, grad profesional superior”, în cadrul Serviciului Management de Caz – Compartiment pentru îngrijire de tip rezidențial în domeniul protecției copilului;

1 funcție publică de “inspector, clasa I, grad profesional principal”, în cadrul Serviciului Management de Caz – Compartiment pentru îngrijire de tip rezidențial în domeniul protecției copilului;

1 funcție publică de “inspector, clasa I, grad profesional asistent”, în cadrul Serviciului Management de Caz – Birou Management de Caz pentru AMP;

1 funcție publică de “inspector, clasa I, grad profesional asistent”, în cadrul Serviciului Management de Caz – Birou Management de Caz pentru AMP;

Cei interesați să ocupe unul din aceste posturi trebuie să aibă studii superioare în domeniile Sociologie, Asistență Socială, Psihologie, Științe juridice, Științe administrative.

Concursul se va organiza pe data de 26 iunie, ora 10:00, proba scrisă și pe 28 iunie, ora 10:00, interviul.

Asistent social practicant, asistent social, psiholog practicant, psihopedagog, educator la Protecția Copilului Teleorman

Instituția teleormăneană mai organizează concurs și pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post de asistent social practicant la Serviciul Adopții și Postadopții și 1 post de asistent social practicant la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Condiții specifice pentru aceste posturi: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul – minim 1 an și aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.

1 post de asistent social la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități pentru care este nevoie de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specialitatea asistență socială și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul – minimum 1 an.

1 post de psiholog practicant la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, 1 post de psiholog practicant la Biroul de Evaluare și Consiliere pentru Părinți și Copii, 1/2 post de psiholog practicant la Biroul de Evaluare și Consiliere pentru Părinți și Copii, 1 post de psiholog practicant la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Pentru ocuparea lor sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specialitatea psihologie, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul – minimum 1 an, atestat de liberă practică în psihologie clinică, cu treapta de specializare practicant în supervizare sau autonom eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

1 post de psihopedagog la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, pentru care sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe ale educației, specializarea pedagogie sau psihopedagogie specială și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul – minimum 1 an.

2 posturi de educator la Centrul de Urgențe din cadrul Complexului de servicii destinate copilului și familiei Alexandria.

Pentru ocuparea acestora este nevoie de studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – absolvenți ai Liceului Pedagogic cu profil pedagogic, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și calificare în educator specializat, sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în: științe ale educației, domeniul: științe sociale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul – minimum 1 an.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman – Compartimentul Resurse Umane, telefon 0247/316611, interior 16.