23 ianuarie 2022

TR News

Stiri din Teleorman

Puține locuri de muncă! 1300 de teleormăneni s-au angajat în primele luni ale lui 2019

1.312 persoane şi-au găsit un loc de muncă în primele două luni ale acestui an. Aproximativ jumătate sunt femei, 568.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 675 au peste 45 de ani, 247 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 199 au între 25 și 35 de ani, iar 191 sunt tineri sub 25 de ani.

Peste 60 la sută sunt din mediul rural

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 500 provin din mediul urban, iar 812 persoane sunt din mediul rural.

Puține locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (514), urmate de cele cu studii gimnaziale (444). Numărul celor cu studii profesionale/arte si meserii este de 276, iar cei cu studii postliceale si universitare  sunt în număr de 54.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Teleorman, 677 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 2 luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1064 persoane.