11 decembrie 2023

TR News

Stiri din Teleorman

Primăria Orașului Zimnicea: Intenție de elaborare a Planului Urbanistic General și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primăria Orașului Zimnicea face cunoscută publicului etapa pregătitoare pentru elaborarea documentației „Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Zimnicea, județul Teleorman”.

Planul Urbanistic General are caracter director și de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie să intocmească și să actualizeze PUG la 5-10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și actiunilor de dezvoltare.

Planul Urbanistic General este inițiat de Primăria Orașului Zimnicea și cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:
– evoluția în perspectivă a localității; direcțiile de dezvoltare functională în teritoriu; traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național și județean (cf. Legii nr. 350/2001).

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, în perioada 12 ianuarie-12 februarie 2022, observațiile fiind necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a acestor planuri.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este inspector Spiridon Aurel, adresa: oraș Zimnicea, str. Giurgiu, nr. 1, tel. +40 247 366 431, fax: +40 247 366 780, e-mail: primaria@orasulzimnicea.ro

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț, la sediul Primăriei Orașului Zimnicea și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Zimnicea www.orasulzimnicea.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt: implicarea publicului în etapa pregatitoare; implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fumdamentare; implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor; implicarea publicului în etapa aprobării PUG; implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG conf. L. 544/2001.

Maria BAZAVAN