14 mai 2021

TR News

Stiri din Teleorman

Primăria Alexandria

Primăria Alexandria angajează polițist local superior

Primăria Alexandria angajează polițist local superior. Postul este pentru perioadă nedeterminată, iar pentru ocuparea acestuia se va organiza concurs.

Primăria Alexandria angajează polițist local superior pentru Disciplina în construcții

Primăria Municipiului Alexandria organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior. Postul este în cadrul Serviciului Poliţia Locală, Compartimentul Disciplina în Construcţii.

Doritorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii

Aspiranții la postul de polițist local trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România și să cunoască limba română, scris și vorbit. Candidații trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți și capacitate deplină de exercițiu.

Cei interesați de ocuparea acestui post trebuie să demonstreze că  au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează.

În plus, se pot înscrie la concurs persoanele care nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție.

De asemenea, cei interesați trebuie să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică pentru motive disciplinare și să nu fi desfășurat activitate de poliție politică.

Concursul va avea loc la sfârșitul lunii martie

Cei care întrunesc, cumulat, aceste condiții, se pot înscrie la concursul de ocupare a funcției. Concursul va avea loc pe data de 22 martie, cu începere de la ora 10:00. Candidații care vor promova proba scrisă vor susține și interviul, două zile mai târziu, pe data de 24 martie.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Primăriei Alexandria. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Alexandria din str. Dunării nr. 139, telefon 0247/317.732 și 0247/317.733, interior 176.