19 septembrie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

Deputat PSD, Piper Savu: ”România Educată – prioritate sau interes politic?„

”Preocuparea actualului Guvern nu este accesul echitabil la educație al copiilor, ci satisfacerea clientelei de partid”, consideră profesorul Piper Savu, deputat PSD. Acesta a fost printre inițiatorii modificării Legii Educației în sensul numirii directorilor interimari ai unităților de învățământ de către consiliul de administrație al școlii, eliminând astfel numirea acestora de către inspectorii școlari județeni.

”Schimbarea directorilor unităților de învățământ a fost subiectul principal din educație la începutul acestei guvernări de dreapta, în condițiile în care sute de mii de copiii nu avuseseră acces la educație de peste 9 luni, iar peste 65000 elevi se aflau la acel moment în risc de a nu li se încheia situația școlară.

Preocuparea guvernului PNL_USR+_UDMR, la acel moment, NU era accesul echitabil la educație al copiilor, ci satisfacerea clientelei de partid.

Am fost printre inițiatorii modificării Legii Educației nr. 1 / 2011 în sensul numirii directorilor interimari ai unităților de învățământ de către consiliul de administrație al școlii, eliminând astfel numirea acestora de către inspectorii școlari județeni, la rândul lor propulsați politic și aceștia. Însă susținătorul ”Guvernului Meu” a retrimis Parlamentului legea care aștepta la promulgare.

Cererea de reexaminare vine în condițiile în care în luna august toți directorii de școli vor avea mandatele expirate, iar numirile vor fi făcute de actualii inspectori școlari județeni, majoritatea membri PNL, numiți politic prin Ordin al Ministrului Educației.

Domnul Președinte ar fi trebuit să cunoască programul ”Guvernului Său, program în care autonomia și depolitizarea școlii sunt două elemente centrale care vor guverna și procesul de recrutare și selecție a managerului școlar, ce va fi realizat in parteneriat cu consiliul de administrație al unității.

Reforma în educație trebuie să fie legată și de modul în care sunt numiți directorii unităților de învățământ și inspectorii școlari generali. Aceste funcții de conducere trebuie să fie ocupate de către oameni care se remarcă prin calități profesionale și manageriale și nu prin simpla apartenență la un partid politic; de către oameni a căror competență și implicare în atingerea succesului școlar să fie creditată și respectată de către membrii corpului profesoral din care managerul școlar face parte.

După încercarea nereușită de desființare prin OUG a Corpului Național de Experți în Management Educațional, urmată de eliminarea condiției de a fi membru al acestui corp pentru a fi manager al unei unități de învățământ, PNL insistă pe politizarea educației.  

Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011 reglementează principiile care guvernează învățământul preuniversitar, printre care (art 3. lit. e), m) și t):

principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces;
principiul transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor,
principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare.

Aceste principii susțin inițiativa noastră legislativă, astfel încât decizia privind numirea conducerii interimare să se facă de către toți actorii implicați prin reprezentanții lor desemnați, Consiliul de Administrație al unei unități de învățământ fiind format din cadre didactice, inclusiv directorul, reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului și reprezentanți al consiliului local.

Elevii, părinții și cadrele didactice nu trebuie să sufere din cauza lipsei unei responsabilități a deciziei. Este necesară profesionalizarea învățământului și încetarea tratării educației ca instrument politic.

Valoarea unui manager este dată de către abilitățile sale demonstrate printr-un concurs corect. În lipsa unei evaluării,cine poate aprecia mai bine abilitățile manageriale, dacă nu proprii colegi ai managerului și părinții beneficiarilor direcți ai educației? Având în vedere rolul autorității locale privind finanțarea complementară, implicarea în desemnarea conducerii unităților de învățământ este justă.

Viitorul unei generații nu trebuie să stea în pixul unor politicieni care să semneze niste decizii după bunul plac !

Învățământul nu trebuie să sufere de pe urma luptelor și intereselor politice, care tind să pericliteze procesul de descentralizare, de transparentizare și de creștere a calității și competenței managementului educațional. Această lipsă de respect și de corectitudine ne afectează pe toți”, spune deputatul PSD, Piper Savu.