11 decembrie 2023

TR News

Stiri din Teleorman

Anunț public

 

 

 

 

Alexandria, 11 octombrie 2023

 

Comunicat de presă

 

Finalizare proiect

„Incluziunea socio-economică a romilor

în

comunitățile rurale interetnice”

 

Asociatia Roma Entrepreneurship Development anunță încheierea proiectului „Incluziunea socio-economică a romilor în comunitățile rurale interetnice”. Proiectul este derulat de Asociatia Roma Entrepreneurship Development în parteneriat cu Pakistansk Kulturforening Skedsmo cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014- 2021.

Scopul proiectului a fost acela de a crește nivelul de incluziune socio-economică a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din zonele rurale interetnice din 6 comunități rurale din județele Teleorman (Blejesti, Ciuperceni, Tătărăștii de Jos) și Giurgiu (Comana, Prundu, Hotarele) cu accent pe tinerii de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani.

 

Prin acest proiect au fost atinse următoarele obiective:

 

  1. Creșterea nivelului de educație antreprenorială și dezvoltarea abilităților necesare pentru demararea și administrarea eficientă a unei afaceri în domeniul meșteșugurilor tradiționale pentru un număr de 118 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (roma și non-roma) din comunități rurale interetnice.

 

  1. Oferirea de consiliere și suport pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri în domeniul meșteșugurilor și pentru creșterea nivelului de angajabilitate a 65 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (roma și non roma) din comunitățile rurale interetnice.

 

  1. Creșterea nivelului de implicare a 80 de persoane aparținând grupului țintă în promovarea dialogului multicultural și a diversității în vederea cooperării grupurilor interetnice din comunitățile rurale.

 

Proiectul a constat într-o serie variată de activități menite să susțină dezvoltarea profesională a beneficiarilor, în special a tinerilor de etnie romă și să promoveze dialogul intercultural și nediscriminarea. În acest sens, Asociația Roma Entrepreneurship Development este încântată să prezinte următoarele realizări cheie:

 

  • Cursuri de Competențe Antreprenoriale: Un total de 118 de persoane au participat la cursurile noastre de competențe antreprenoriale, dobândind cunoștințe și abilități esențiale pentru a-și dezvolta propriile afaceri și a contribui la creșterea economică a comunității rome.

 

  • Consiliere în Căutarea unui Loc de Muncă: 65 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere și orientare profesională, ajutându-le să își găsească locuri de muncă potrivite și să se înscrie la cursuri de calificare.

 

  • Workshop-uri Antidiscriminare și Dialog Intercultural: 85 de persoane au participat la workshop-urile din cadrul proiectului, contribuind la dezvoltarea unei comunități mai incluzive și la promovarea dialogului intercultural în societatea noastră.

 

  • Platforma E-business de Promovare a Micilor Întreprinzători Romi (https://pappocrafts.ro/): A fost dezvoltată și lansată cu succes o platformă de promovare a micilor întreprinzători romi, oferindu-le o oportunitate de a-și prezenta produsele și serviciile într-un mediu online.

 

  • Grup de Inițiativă pentru Promovarea Dialogului Multicultural și Nediscriminarea Romilor: A fost înființat un grup de inițiativă dedicat promovării dialogului multicultural și nediscriminării romilor, care va continua să lucreze în beneficiul comunității și după finalizarea proiectului.

 

  • Acțiuni Comunitare de Promovare a Dialogului Multicultural: Am organizat 10 acțiuni comunitare sub titlul „Romi și Non-Romi Împreună”, care au adunat peste 70 de participanți din comunitățile rurale vizate de proiect. Aceste evenimente au contribuit la consolidarea unității și la creșterea gradului de înțelegere între diferitele grupuri din comunitate.

 

Managerul proiectului, Niță Ionuț Valentin: „Suntem extrem de bucuroși de rezultatele obținute în cadrul acestui proiect și suntem recunoscători pentru angajamentul și sprijinul comunităților locale în care proiectul s-a derulat. Ne-am propus să continuăm să promovăm dialogul multicultural și să oferim resursele necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tuturor beneficiarilor noștri.”

 

Asociatia Roma Entrepreneurship Development dorește să mulțumească tuturor celor implicați în acest proiect, inclusiv participanților, partenerilor și finanțatorilor, pentru sprijinul și colaborarea lor.

 

Activitățile proiectului vor fi prezentate în detaliu de către Asociatia Roma Entrepreneurship Development în cadrul unei conferințe de finalizare a proiectului care va avea loc în data de 19 octombrie 2023, la Centrul Multicultural pentru Tineret (Strada Confederației, Nr. 1, Alexandria, Județul Teleorman), începând cu orele 10:30.

 

În cadrul conferinței sunt invitați să participe persoane de etnie romă, reprezentanții autorităților (județene și/sau locale), reprezentanți ONG-uri locale și reprezentanți mass-media.

 

Asociatia Roma Entrepreneurship Development este o rețea de organizații non-profit care operează în prezent în România, Bulgaria Serbia și Macedonia de Nord.

Asociatia Roma Entrepreneurship Development sprijină antreprenorii romi în dezvoltarea afacerilor lor și facilitează accesarea finanțărilor de la instituțiile de microfinanțare și bancare. Misiunea noastră este să susținem și să creăm locuri de muncă în comunitățile de romi permițând antreprenorilor existenți să primească finanțare și servicii de dezvoltare a afacerilor, astfel încât să își poată accelera creșterea afacerilor și să poată oferi locuri de muncă în comunitățile de romi.

Pakistansk Kulturforening Skedsmo este o organizație din Norvegia dedicată organizării atelierelor pentru tineri pe diferite subiecte, precum: căsătoria forțată în comunitățile interetnice, abuzul, integrarea socio-profesională, democrație și drepturile omului.

În prezent organizația are 574 de membri cotizanți norvegieni pakistanezi și își concentrează activitățile în diferite domenii: sănătate, educație, formarea profesională, etc. Preocuparea organizației este focusată pe minoritățile pachistaneze din Norvegia și facilitarea incluziunii lor în societatea norvegiană. Deține o bună colaborare cu Ambasada Pakistanului la Oslo și Ambasada Norvegiei la Islamabad.

 

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.