19 februarie 2024

TR News

Stiri din Teleorman

ANUNȚ  LICITAȚIE  PUBLICĂ

privind închirierea unui teren agricol intravilan în suprafață de 6,7381 ha, teren ce face parte din proprietatea privată a orașului Zimnicea       

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Zimnicea, în calitate de proprietar, CUI 4652732, cu sediul în Loc. Zimnicea, Str. Giurgiu nr.1, Jud.Teleorman, Telefon-0247366431, Fax-0247366780, E-mail: primaria@orasulzimnicea.ro, organizează licitație publică privind închirierea unui teren agricol intravilan proprietate privată a orașului Zimnicea, conform  H.C.L. nr.7 din 10 februarie 2022 și O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

Terenul în suprafață de 6,7381 ha, este situat în sola 157, Str.Giurgiu, nr. 145A, are Numărul cadastral 20957 și Cartea Funciară nr. 20957, cu următoarele vecinătăţi: la Sud – S.C. INTERFERM S.R.L.; la Vest – Canal H 1145; la Nord – Canal 1145; la Est – Drum de exploatare.

Prețul de pornire al licitației, conform HCL nr.7/10.02.2022, este de 1050 lei/ha/an.

Taxa de participare este de 50,00 lei, taxă care nu se returnează niciunui participant.

Garanția de participare este în cuantum 500,00 lei și se rambursează integral participanților care nu au câștigat licitația, iar  în cazul câștigătorului licitației aceasta se va reține în cuantumul chiriei, urmând ca acesta să achite diferența de preț până la valoarea integrală a chiriei pentru primul an.

Documentație este pusă la dispoziția ofertanților, prin postare pe site-ul primăriei, iar pentru persoanele care doresc documentele în format de hârtie, acestea sunt disponibile la Registratura Primăriei orașului Zimnicea.

Licitația va avea loc: marți 22.03.2022 – orele 12:00, la sediul Primăriei Zimnicea.

Data deschiderii ofertelor: marți 22.03.2022 – orele 10:00, la sediul Primăriei Zimnicea.

Data limită de depunere a ofertelor, fiind luni 21.03.2021 – orele 10:00, la Registratura Primăriei.

Relații suplimentare se pot obține de la Registratura Primăriei Zimnicea, cu sediul în Str.Giurgiu nr.1, Jud.Teleorman – persoană de contact Fartalnicu Viorel Ionuț.

 

                                                                   PRIMAR,

                                                              PETRE PÂRVU