11 mai 2021

TR News

Stiri din Teleorman

județul teleorman

2 mese pe zi, pastă de dinți, săpun, hârtie igienică și apă GRATUIT pentru persoanele izolate cu venituri mici

Persoanele izolate din Alexandria și cu venituri mici beneficiază de ajutor. Aceștia primesc două mese pe zi (preparate la cantina de ajutor social), pastă de dinţi, săpun, hârtie igienică și apă. Toate acestea fiind distribuite de asistenţI sociali.

Primăria Alexandria acordă sprijin persoanelor izolate. În ultima ședință a Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Alexandria s-a hotărât ca persoanele aflate în izolare la domiciliu și cu venituri mici să beneficieze de sprijin.

Potrivit Hotărârii adoptate, persoanele izolate care au venituri peste suma de 600 lei/luna/persoană singură sau peste 500 lei/lună/membru de familie îşi vor suporta cheltuielile de strictă necesitate pe perioada izolăriila domiciliu din veniturile proprii.

Cumpărăturile precum şi plata facturilor la utilităţi vor fi efectuate de  asistenţi sociali, cu banii puşi la dispoziţie de solicitant.

În cazul persoanelor care nu au venituri sau au venituri mai mici decât cuantumurile prevăzute mai sussprijinul din partea municipalităţii constă în: acordarea a două mese/zi, preparate la cantina de ajutor social, pastă de dinţi, săpun, hârtie igienică, apă, toate acestea fiind distribuite de asistenţi sociali.

Hotărârea mai prevede medicamentele vor fi distribuite doar pe baza reteţelor emise de medicii defamilie. Prin procedura internă, Direcţia de Asistenţă Socialăva stabili modalitatea de ridicare a reţetelor.

      Persoanele aflate în autoizolare vor solicita sprijinul la numărul de telefon: 0800/801986, (0764161615 whatsapp) număr unic având convorbirile înregistrate.

Solicitanţii vor spunde la un chestionar adresat de tredispecer. Chestionarul va cuprinde date cu privire la:  numeleşi prenumele persoanei care a apelat numărul de telefon, precum şi adresa; numele şi prenumele persoanelor aflate înautoizolare, precum şi adresa acestora; date cu privire la situaţia locativă a solicitanţilor care doresc sprijin; CNP –ulacestora; cunatumul veniturilor/persoană; nr. de telefon al persoanelor. Dispecerul va face cunoscut persoanelor solicitante faptul veniturile vor fi verificate în baza de date a ANAF şi Casa de Pensii, iar dacă vor fi neconcordante, sura de sprijinire va fi sistată, sumele de bani de care a beneficiat vor fi returnate şi se va depune plângere penalăpentruFals în declaraţii conform art. 326, Cod penal.

La finalizarea apelului între dispecer şi solicitant, dispecerulva transmite de îndată datele de contact către Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria.

La finalul fiecărei zi de lucru, dispecerul va întocmi o situaţie centralizată şi o va înainta Direcţiei Taxe şi ImpoziteLocale în vederea verificării veniturilor în baza de date a ANAF şi Casa de Pensii. Rezultatul verificărilor va ficomunicat de îndată Direcţia de Asistenţă SocialăAlexandria.