20 iunie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

Primăria Alexandria

Primăria Alexandria face angajări! Noi posturi libere în administrația publică locală

Primăria Alexandria face angajări. Postul vacant se va ocupa prin concurs.

Mai exact, Primăria Municipiului Alexandria organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Taxe și Impozite.

Primăria Alexandria face angajări. Concursul se va desfășura în luna iunie

Fiind vorba despre o funcție cu grad profesional debutant, candidaților nu li se cere vechime. Cu toate acestea, ei trebuie să îndeplinească o serie de alte condiții. Printre acestea, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție și să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Concursul se va organiza pe data de 12 iunie, ora 10.00, proba scrisă și pe 14 iunie, interviul.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Alexandria din str. Dunării nr. 139, telefon 0247/317.732 și 0247/317.733, interior 176.

Și Direcția de Asistență Socială angajează

Și Direcția Generală de Asistență Socială Alexandria organizează concurs pentru ocuparea funcției de asistent medical generalist, grad principal, în cadrul Direcției de Asistență Medicală și Socială, Serviciul Asistență Medicală Școlară și Comunitară, Compartimentul Asistență Medicală Școlară.

Concursul, la sfârșitul acestei luni

Cei care doresc să se înscrie la concursul pentru ocuparea acestui post trebuie să aibă studii postliceale și vechime în specialitate de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza pe data de 30 mai, cu începere de la ora 09.30, proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul D.G.A.S. Alexandria Serviciul Resurse Umane, Juridic, din Str. Dunării nr. 139, telefon 0247/317732, interior 119.

Posturi vacante și la ADP

Administrația Domeniului Public Alexandria organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi de muncitor necalificat treapta I.

Cei interesați trebuie să știe că termenul limită de depunere a dosarelor este data de 25 mai. Proba practică a concursului va avea loc pe data de 6 iunie, de la ora 10:00, la sediul A.D.P. din strada Gheorghe Doja nr. 1.

Pe 8 iunie, cu începere de la ora 10.00, va avea loc interviul, la sediul A.D.P. din strada Ion Creangă, zona Modern, bloc F.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Domeniului Public din Alexandria, str. Ion Creangă, zona Modern, bloc F, telefon 0247/306.023.