20 iunie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

Poliţia Teleorman face angajări din sursă externă

Se fac angajări la Poliţia Animalelor. Înscrierile sunt online şi se pot face până pe 28 decembrie.

Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman organizează concurs pentru ocuparea a două funcții de ofițer specialist I (medic veterinar), precum și o funcție de ofițer și trei funcții de agent la Biroul pentru Protecția Animalelor, toate cu încadrare din sursă externă.

Înscrierile se fac on-line, la unitățile de poliție care au scos posturile la concurs, până la data de 28 decembrie 2020. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii.

Conform anunțului concursului pentru ocuparea funcțiilor de ofițer specialist I, candidații trebuie să aibă „studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de știință, artă și cultură/domeniul/profilul/specializarea – medicină veterinară” sau „studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de știință, artă și cultură/domeniul fundamental/ramură de știință/domeniul de licență: medicină veterinară/științe biologice și biomedicale (doar domeniul de licență medicină veterinară)”.

Candidații pentru funcțiile de ofițer sau agent trebuie să aibă „Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii/domenii de știință, artă şi cultură/profile/specializări/specialități: Zootehnie; Psihologie; Drept/științe juridice; Științe economice/economic (toate specializările); Calculatoare/informatică/informatică aplicată” sau „Studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele domenii fundamentale de știință, artă şi cultură/domenii fundamentale de ierarhizare/ramuri de știință/domenii de licență: Științe sociale (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea drept) sau științe juridice; Științe economice (toate specializările); Științe inginerești (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie) sau ştiinţe agricole şi silvice (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie); Ştiinţe sociale (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie) sau ştiinţe sociale şi politice (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie); Calculatoare/Informatică/informatică aplicată”.

Mai multe detalii găsiţi pe pagina web a Poliţiei Teleorman.