28 noiembrie 2022

TR News

Stiri din Teleorman

Cătălin Burcescu: Europa de astăzi este mult mai puternică și are un cuvânt greu de spus în întreaga lume

Ziua Europei sau Ziua Schuman, așa cum mai este cunoscută datorită declarației istorice făcute la data de 9 mai 1950 de ministrul de externe francez Robert Schuman, prin care acesta propunea crearea unei noi forme de organizare a statelor Europei, și-anume o Comunitate supranaţională, este celebrată Ziua Uniunii Europene.

Europa de astăzi este mult mai puternică

În urma experienţei celor două războaie mondiale, Franţa a recunoscut că unele valori cum ar fi justiţia nu pot fi definite doar în contextul aparatului fiecărui stat, fiind nevoie de mult mai mult decât de o comunitate la nivel tehnic de control al industriilor carboniferă şi siderurgică a Franţei, Germaniei de Vest şi a altor ţări sub egida unei Înalte Autorităţi. O propunere care, în fapt, avea să conducă la reorganizarea paşnică a Europei postbelice și mai întâi, la crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi a Oţelului, iar pe parcurs s-a dovedit a fi precursoarea tuturor celorlalte Comunităţi Economice Europene. Astfel avea să se formeze în cei 69 de ani de la declarația istorică a ministrului francez de externe ceea ce astăzi este Uniunea Europeană.

9 mai, Ziua Europei

Așa se face că la data de 9 mai sărbătorim, anula, Ziua Europei, iar Schuman este considerat a fi unul din părinţii fondatori ai Uniunii Europene.

Pe bună dreptate ne putem întreba ce ar fi fost astăzi spațiul european, ca putere economică, politică și culturală, dacă propunerea ministrului francez de externe de a avea o Europă unită, venită, totuși, pe fondul destabilizărilor economice din țările cu potențial mare, după cel de-al doilea război mondial, nu s-ar fi concretizat în formarea acestei uniuni europene.


Drepturi care astăzi sunt considerate normale precum circulația liberă a cetățenilor în spațiul european și posibilitatea migrării forței de muncă, crearea de noi piețe de desfacere în Europa și respectarea statului de drept la nivel unitar pentru toate țările membre ale Uniunii Europene, cu drepturi și obligații europene comune, ar fi fost ireale.

Circulația liberă a cetățenilor în spațiul european

Europa unită de astăzi este mult mai puternică și are un cuvânt greu de spus în întreaga lume. De aceea și importanța alegerilor pentru Parlamentul European ar trebui să fie una pe măsura puterii pe care o are Europa unită. De aceea Parlamentul European, în luna octombrie 2008, a recunoscut oficial ziua de 9 mai, ca sărbătoare oficială dedicată Europei.

Acest parlament european este, de fapt, „prima instituţie” a UE ce este menționată în tratate, este instituția care împarte în mod egal puterile legislative şi cele bugetare cu Consiliul, exceptându-se doar câteva domenii în care se aplică procedurile legislative speciale. Un parlament care are, de asemenea, controlul asupra bugetului UE.
Așadar sunt toate premizele pentru a fi mândri că suntem europeni, cât și pentru a ne implica pentru binele comun din acest spațiu european.
La mulți ani, Europa unită! La mulți ani, români europeni!

Vicepreședinte ALDE Teleorman
Candidat Cătălin Burcescu